Wtorek – RMS

Wtorek to dzień spotkań Ruchu Młodzieży Salwarotiańskiej. Spotykamy się o 18:45 w salce pod tarasem kościoła św. Brata Alberta ul. Częstochowska 28. Spotkania mają różny charakter. Na każdym z nich obecna jest jednak modlitwa, rozmowy na ważne tematy i dużo dobrej zabawy. Uczestniczy w nich około 50-60 osób.